25 Octombrie 2016

COMUNICAT

110 elevi de la Colegiul Tehnic ,,Transilvania" Deva,

Colegiul Tehnic "Ion Mincu" Timișoara, Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă" Timișoara și Colegiul Tehnic ,,Mihai Viteazu" Vulcan

vor beneficia de stagii de formare profesională internationale în cadrul proiectului " Mobilitate Erasmus pentru Stimularea Angajabilităţii Viitoare "

Proiectul, inițiat de către consorțiul VET format din 4 colegii tehnice din regiunea V-Vest coordonat de către Colegiul Tehnic ,,Transilvania" Deva în calitate de aplicant și Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu" Timisoara, Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă" Timișoara, respectiv Colegiul Tehnic ,,Mihai Viteazu" Vulcan, membrii consorțiului, cristalizat din nevoia de schimbare și diferențiere își propune să contribuie la educaţia şi formarea profesională iniţială de înaltă calitate şidezvoltarea competențelor cheie şi profesionale specifice pe piața munciiși a angajabilității elevilor din consorţiu prin oferirea de oportunități de formare profesională în străinătate şi dobândirea de experienţă practică la locul de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

O1. Dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe de către 110 elevi ai colegiilor tehnice membre ale consorţiului naţional HD-TM-VET în domeniului de calificare, în ţări din Uniunea Europeană şi recunoaşterea acestora de către şcolile în care învaţă pentru a-i face competitivi pe piaţa forţei de muncă, în raport cu cerinţele angajatorilor şi pentru creşterea angajabilităţii;

O2. Dezvoltarea unor parteneriate ECVET şi construirea unor consorţii VET naţionale durabile în scopul facilitării mobilităţii geografice şi profesionale şi creşterii angajabilităţii tinerilor europeni.

Colegiul Tehnic ,,Transilvania" Deva a demarat la data de 01 august 2016 prin contractul2016-1-RO01-KA102-024331 proiectul ,,Mobilitate Erasmus pentru Stimularea Angajabilităţii Viitoare''care se derulează pe o perioada de 22 luni și a primit finantare din partea UE prin programul Erasmus+, Actiunea cheie 1-VET.

Sprijinul financiar va fi acordat unui număr de 110 elevi din care:

- 100 elevi din ciclul superior al liceului de la calificările profesionale: Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician de telecomunicatii, Tehnician transporturi, Tehnician mecatronist, Tehnician în automatizări, din clasa a XI-a;

  • 10 elevi din învăţământul profesional, clasa a X a ,calificarea profesională Mecanic auto

Elevii vor efectua stagii de pregătire practica in Germania, Portugalia si Polonia.

Partenerii de primire sunt instituțiile VET: CINEL, CEPRA din Lisabona, Portugalia, Leipziger Aus-und Weiterbildungsbetriebe Gbmh din Leipzig, Germania şi Centrum Ksztalcenia Praktycznego din Wroclaw, Polonia.

Parteneriatul încheiat pentru acest proiect are la bază implicarea activă a tuturor partenerilor și a fost dezvoltat în strânsă concordanță cu activitățile și obiectivele proiectului. Toți partenerii naționali și internaționali au expertiză în domeniul asistenței tehnice de implementare a proiectelor, precum și în implementarea de programe de formare VET.

Rezultatele așteptate: absolvenți de liceu tehnologic cu experiență de lucru relevantă, dobândirea de competențe profesionale în domeniul lor de formare, de competențe sociale și personale esențiale în societatea cunoasterii, pentru a-și imbunătăți semnificativ capacitatea de tranziție spre un loc de muncă și insertie profesională de succes.

Echipa proiectului

,,Mobilitate Erasmus pentru Stimularea Angajabilităţii Viitoare''

E-mail: ctterasmus@yahoo.com

Site: https:// www.cttdeva.ro

Facebook: https://en-gb.facebook.com/people/Ctt-Erasmus/100012804068296